طراح و گرافیست

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


ذهنی آمد چرخ را اختراع کرد 1000 سال ذهنی دیگر آمد محور را اختراع کرد و بین دو تا چرخ قرار داد ذهن بعدی 500 سال بعد آمد کفی را اختراع کرد آن کفی گذاشتند روی این چرخ و محور شد گاری، بستنش به اسب. این 2000 سال بعد برایش موتور اختراع شد. و خروجی آن امروز شده مثلاً مرسدس بنز. 

این محصول ذهن یک نفر نیست، هزاران انسان و میلیون ها انسان ذهنشان جمع شده و این پدیده را به وجود آورده.

  • مهدی جاودان