طراح و گرافیست

 • ۰
 • ۰

مصرف تولید داخلی!


داشتم فکر می کردم اگر بشه در آنجایی که امکان آن است، مثلا در کالایی که مشابه داخلی دارد از آن کالا استفاده شود!؟ اتفاقهای خوبی خواهد افتاد.

 • مهدی جاودان
 • ۰
 • ۰


حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را

دریافت

 • مهدی جاودان
 • ۰
 • ۰


ذهنی آمد چرخ را اختراع کرد 1000 سال ذهنی دیگر آمد محور را اختراع کرد و بین دو تا چرخ قرار داد ذهن بعدی 500 سال بعد آمد کفی را اختراع کرد آن کفی گذاشتند روی این چرخ و محور شد گاری، بستنش به اسب. این 2000 سال بعد برایش موتور اختراع شد. و خروجی آن امروز شده مثلاً مرسدس بنز. 

این محصول ذهن یک نفر نیست، هزاران انسان و میلیون ها انسان ذهنشان جمع شده و این پدیده را به وجود آورده.

 • مهدی جاودان
 • ۰
 • ۰

از خیلی قبل چیزهایی در مورد این موضوع شنیده بودم اما توجهی به آن نداشتم، تا سال پیش که با دوستی در مورد اثرات غذا بر روح انسان صحبت می کردیم. بعد از آن صحبت ها بود که توجهم به این مسئله جلب شد و در حد توان آن را رعایت کردم (که در ادامه توضیح خواهم داد) و اثرات عجیب آن را در روح خود احساس کردم.

 • مهدی جاودان
 • ۰
 • ۰
دریافت
 • مهدی جاودان
 • ۰
 • ۰

اگر در معماری دقت کرده باشید زیبایی ساختمان، به کنار هم قرار گرفتن المانها می باشد ممکن است هر جزء از ساختمان به خودی خود زیبا نباشد ولی وقتی در کنار هم قرار می گیرد زیبا می شود. نکته دوم  اینکه هر جزء ساختمان وظیفه ای دارد هر چند آن وظیفه ناچیز باشد ولی همه آنها در راستای یک هدف می باشند.

 • مهدی جاودان
 • ۱
 • ۰


 • مهدی جاودان
 • ۱
 • ۰

روش ترک گناه

مدت هاست که به این مسئله فکر می کنم، در اینجا روشی که خود امتحان کردم و نتیجه گرفتم را برای شما بیان می کنم.

شما حتما دیده اید وقتی جراحتی به بدن انسان وارد می شود، بدن بلافاصله شروع به ترمیم و بازسازی خود می کند. و یعد از مدتی اثری از آن جراحت بر روی بدن نمی ماند.

 • مهدی جاودان
 • ۱
 • ۰

بنیان خانواده

 • مهدی جاودان
 • ۰
 • ۰

کرامت

قبل از اینکه به موضوع (کرامت) بپردازم نیاز به مقدمی می باشد.

ابتدا (معجره) را تعریف می کنم. در فرهنگ عامه معجره به معنی وقوع امری بدون علت است. که تعریف غلطی می باشد. در واقع معجزه از طریق علتی که ما نمی دانیم و درک نمی کنیم وقوع پیدا می کند.

 • مهدی جاودان